Skip to content

Zostań rodziną goszczącą
z Stud & Globe

Dołącz do sieci Stud&Globe, zostań rodziną goszczącą
i goszczą studentów zagranicznych.

Dlaczego warto być częścią sieci rodzin goszczących Stud&Globe?
Stud&Globe to firma z siedzibą w Barcelonie. Od 10 lat koordynujemy praktyki dla studentów przyjeżdżających na staż w ramach programu Erasmus+. W ścisłej współpracy ze szkołami nasza usługa polega na znalezieniu firm goszczących uczestników, zorganizowaniu transportu, ustaleniu harmonogramu zajęć, a także zapewnieniu im zakwaterowania u rodzin goszczących.
Bycie rodziną goszczącą Stud&Globe oznacza bezpośredni kontakt z organizatorami oraz przyjmowanie ciekawych świata i entuzjastycznie nastawionych uczniów.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM
Czy chciałbyś zostać rodziną goszczącą? Albo po prostu uzyskać więcej informacji? Wypełnij formularz i porozmawiaj z naszym zespołem.
reCAPTCHA

SIEĆ RODZIN GOSZCZĄCYCH

STUD&GLOBE

HOME

Rodzina powinna spotkać się z uczniami w dniu ich przyjazdu we wcześniej ustalonym miejscu spotkania.

AKCESORIA

Towarzyszenie uczniom i ułatwianie im przemieszczania się w pierwszym dniu praktyki zawodowej.

POKOJE JEDNO- I WIELOOSOBOWE

Oferuj tylko pokoje jednoosobowe i prywatne, tzn. nie dzielone z członkiem rodziny.

POSIŁEK

Oferowanie i dzielenie się różnorodnymi posiłkami oraz zachęcanie do wspólnych chwil i wymiany doświadczeń.

Zaangażowanie rodzin w sprawy uczestników.
Bycie partnerską rodziną goszczącą Stud&Globe to coś więcej niż tylko wynajmowanie pokoju studentowi.

Każda rodzina podpisuje z naszą agencją umowę o współpracy, w której zobowiązuje się do:

 

odebrać ucznia(ów) z miejsca spotkania ustalonego z naszą agencją po przybyciu grupy

Towarzyszyć uczniowi/uczniom w pierwszym dniu praktyki, aby zapoznać ich z drogą transportową lub pieszą

Przygotowywanie posiłków i dzielenie się nimi z uczniami

Powiadomić naszą agencję w przypadku problemów z zachowaniem i/lub nieprzestrzegania godziny policyjnej ustalonej wcześniej ze szkołą

Pomoc uczniom w ich codziennym życiu: towarzyszenie im w wizytach u lekarza, udzielanie wskazówek dotyczących poruszania się po mieście, wizyty turystyczne itp.

 

Uczniowie podpisują również kartę dobrego zachowania, w której zawarte są zasady, których należy przestrzegać w rodzinie. Przez cały czas pobytu dostępny jest także całodobowy numer alarmowy.

Back To Top
zostanie-rodzin-goszczc-docz-do-naszej-sieci-stud-amp-globe